Go to:

křupky, Sýrovo-paprikové

Unsafe food Retail Retail Archive record 12/16/2022
Place of inspection:
Pardubice (Na Spravedlnosti 2778, 530 02 Pardubice)
IN: 00685976
Food group: Bakery products / Biscuits
křupky, Sýrovo-paprikové
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
škůdci

Uvnitř výrobku byl zjištěn výskyt škůdců v různých vývojových stádiích (housenky, zámotky dospělci).

Na regále, kde byla potravina nabízena k prodeji, nebyl zjištěn výskyt škůdců.

[machine translate]
Best date: 24/10/2022
Packaging: svařovaná folie s potiskem
The amount of product in the package: 60 g
Producer: Na etiketě bez bližšího upřesnění uvedeno: Secalo a.s. Martinovská 3168, 48, 723 00 Ostrava, Martinov, Czech Republic
Date of taking the sample: 10/26/2022
Reference number: 22-000580-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.