Go to:

Klobása

Poor quality food Czech Republic Production Production Archive record 9/27/2022
Place of inspection:
Sebranice ( Sebranice č. p. 333, 56962 Sebranice)
IN: 46505873
Unsatisfactory parameter:
obsah soli

Ve výrobku byl zjištěn vyšší obsah, než bylo deklarováno výrobcem. Výrobce deklaruje maximální obsah soli 2%, byl zjištěn obsah soli 2,36%.

[machine translate]
Usability date: 13.2.2022
Producer: PROVEM a.s. Havličkův Brod
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 2/8/2022
Reference number: 22-000052-SVS-CZ
 
Sample was detected by official control of State Veterinary Administration.