Přejít na:

Klobása

Nejakostní potraviny Česko Výroba Výroba Archivní záznam 27. 9. 2022
Místo kontroly:
Sebranice ( Sebranice č. p. 333, 56962 Sebranice)
IČ: 46505873
Nevyhovující parametr:
obsah soli

Ve výrobku byl zjištěn vyšší obsah, než bylo deklarováno výrobcem. Výrobce deklaruje maximální obsah soli 2%, byl zjištěn obsah soli 2,36%.

Datum použitelnosti: 13.2.2022
Výrobce: PROVEM a.s. Havličkův Brod
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 8. 2. 2022
Referenční číslo: 22-000052-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.