Go to:

Anglická slanina krájená

Place of inspection:
Kopřivnice (Štefániková 1155, 742 21 Kopřivnice)
IN: 73934798
Food group: Meat and meat products / Heat-treated non-durable products
Anglická slanina krájená
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
vůně
plísně okem viditelné
vzhled povrchu

Potravina zapáchala po kažení, povrch byl lepkavý a byla na něm zjištěna plíseň zelené barvy. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Jednalo o surovinu pro přípravu pokrmů.

[machine translate]
The amount of product in the package: 873 g
Date of taking the sample: 7/1/2022
Reference number: 22-000391-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.