Přejít na:

Chilli, rot

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod 19. 9. 2022
Místo kontroly:
Praha (Zlatokorunská 1022/12, 142 00 Praha)
IČ: 05394899
Nevyhovující parametr:
chlorfenapyr

V potravině byl téměř šestinásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu chlorfenapyru.

Šarže: Lot No: 21WE
Obal: Polystyrenová krabice + perforovaný plastový sáček
Množství výrobku v balení: 0,1 kg
Dovozce: PTTAN s.r.o., Zlatokorunská 1022/12, Praha 142 00
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 25. 5. 2022
Referenční číslo: 22-000299-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.