Přejít na:

Rambutan

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 26. 8. 2022
Místo kontroly:
Praha (Libušská 319/126, 142 00 Praha)
IČ: 05394899
Skupina potravin: Čerstvé ovoce / Ovoce tropické
Rambutan
Nevyhovující parametr:
buprofezin
cypermethrin
cyhalothrin

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - buprofezin trojnásobně, cypermethrin stosedmdesátčtyřnásobně a cyhalothrin čtyřnásobně.

Šarže: Lot No: 13WE
Obal: Polystyrenová krabice + PE miska se střečovací fólií.
Množství výrobku v balení: 0,5 kg
Dovozce: PTTAN s.r.o., Libušská 319/126, Praha 142 00
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 30. 3. 2022
Referenční číslo: 22-000291-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.