Přejít na:

Parsley

Nebezpečné potraviny Kambodža Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 26. 8. 2022
Místo kontroly:
Praha (Libušská 319/126, 142 00 Praha)
IČ: 05394899
Nevyhovující parametr:
chlorfenapyr
chlorothalonil
fipronil
hexaconazole
lufenuron
permethrin
profenofos

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - chlorfenapyr sedminásobně, 
chlorothalonil dvacetisedminásobně, fipronil osmnáctinásobně, hexaconazole osminásobně, lufenuron dvanáctinásobně, permethrin desetinásobně a profenofos šedesátdvanásobně.

Šarže: Lot No: 13WE
Obal: Polystyrenová krabice + PE perforovaný sáček.
Množství výrobku v balení: 0,1 kg
Dovozce: PTTAN s.r.o., Libušská 319/126, Praha 142 00
Země původu: Kambodža
Datum odběru vzorku: 30. 3. 2022
Referenční číslo: 22-000290-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.