Go to:

Red chilli - ớt đỏ

Unsafe food Cambodia Wholesale Wholesale Archive record 7/20/2022
Place of inspection:
Praha 2 (Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2)
IN: 27690504
Food group: Fresh vegetables, fresh mushrooms / Fruiting vegetables
Red chilli - ớt đỏ
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
profenofos

V potravině byl dvojnásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu profenofosu.

[machine translate]
Batch: LOT - T4
Packaging: Polystyrenová krabice + plastový perforovaný sáček
The amount of product in the package: 0,1 kg
Producer: Nezjištěno
Importer: TAOKIM s.r.o.
Country of origin: Cambodia
Date of taking the sample: 3/15/2022
Reference number: 22-000228-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.