Přejít na:

Vepřová šunka

Falšované potraviny Česko Výroba Výroba Archivní záznam 21. 2. 2022
Místo kontroly:
Brno (Palackého náměstí 76/12, Řečkovice,, 62100 Brno)
IČ: 15531899
Nevyhovující parametr:
Čistá svalová bílkovina

Výrobek obsahem čisté svalové bílkoviny nesplňuje požadavek na výrobek "šunku výběrovou" dle vyhlášky MZe ČR č. 69/2016 Sb. v platném znění, příl č. 8.

Datum použitelnosti: 13.11.2021
Výrobce: Strejček, s.r.o.
Země původu: Česko
Datum odběru vzorku: 26. 10. 2021
Referenční číslo: 22-000024-SVS-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní veterinární správy.