Go to:

Křemelina 400 g

Unsafe food Online shop Online shop Archive record 1/27/2022
Place of inspection:
Praha 3 (Ondříčkova 1246/13, 130 00 Praha 3)
IN: 09551891
Unsatisfactory parameter:
olovo
hliník

Ve výrobku byl překročen maximální povolený limit pro obsah olova.

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost hliníku v množství, které již není možné považovat za bezpečné.

Potravina byla vyhodnocena jako škodlivá pro zdraví.

[machine translate]
Best date: 02/2023
Packaging: Papírový sáček
The amount of product in the package: 400 g
Producer: Prodejce: Taska CZ s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00, Praha 3, IČ: 06288910
Date of taking the sample: 8/24/2021
Reference number: 22-000049-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.