Go to:

Svačinkový salám

Poor quality food Czech Republic Production Production Archive record 7/1/2021
Place of inspection:
Držovice (Za Olomouckou 487, 79607 Držovice)
IN: 46903631
Food group: Meat and meat products / Heat-treated non-durable products
Svačinkový salám
Category: Poor quality food
Unsatisfactory parameter:
obsah soli

Výrobek neodpovídá výživovým údajům deklarovaným na obale výrobku se zohledněním
přípustných odchylek od nutričních hodnot. Vyšetřením byl zjištěn obsah soli 2,49g/100g, na obale výrobku uveden obsah soli 2g/100g.

[machine translate]
Usability date: 23.5.2021
Packaging: Plastová fólie
Producer: Závod masné výroby MAKOVEC a.s., Držovice
Country of origin: Czech Republic
Date of taking the sample: 4/26/2021
Reference number: 21-000029-SVS-CZ
 
Sample was detected by official control of State Veterinary Administration.