Go to:

SEZAM LOUPANÝ

Unsafe food India Production Production Archive record 3/10/2021
Place of inspection:
Vraclav (Vraclav 5, 56542 Vraclav)
IN: 27474721
Food group: Pulses, oil seeds / Oil seeds
SEZAM LOUPANÝ
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
ethylenoxid

V sezamu bylo zjištěno více než stonásobné překročení maximálního limitu reziduí pesticidu - ethylenoxidu. Pesticid ethylenoxid není v Evropské unii schválen jako účinná látka pro použití v přípravcích na ochranu rostlin.

[machine translate]
Best date: 31.12.2021
Packaging: PP/PAP
The amount of product in the package: 100 g
Producer: Racional CZ s.r.o., Vraclav 5
Country of origin: India
Date of taking the sample: 11/18/2020
Reference number: 21-000065-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.