Go to:

Sezamová semínka

Unsafe food India Retail Retail Archive record 1/26/2021
Place of inspection:
Praha 5 (Pod školou 6, 150 00 Praha 5)
IN: 44012373
Food group: Pulses, oil seeds / Oil seeds
Sezamová semínka
Category: Unsafe food
Unsatisfactory parameter:
ethylenoxid

V sezamu bylo zjištěno více než stonásobné překročení maximálního limitu reziduí pesticidu - ethylenoxidu. Pesticid ethylenoxid není v Evropské unii schválen jako účinná látka pro použití v přípravcích na ochranu rostlin.

O tomto výrobku již SZPI informovala v tiskové zprávě ze dne 15.12.2020: Potravinářská inspekce varuje před sezamovými semeny z Indie s výrazně nadlimitním obsahem nebezpečné látky.

[machine translate]
Batch: L20024
Best date: 15.03.2021
Packaging: PP sáček
The amount of product in the package: 100 g
Producer: Ing. Bohumil Kratochvíl - IBK Trade
Country of origin: India
Date of taking the sample: 11/11/2020
Reference number: 21-000017-SZPI-CZ
 
Sample was detected by official control of Czech Agriculture and Food Inspection Authority.