Přejít na:

Brokolice

Nebezpečné potraviny Polsko Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 11. 11. 2020
Místo kontroly:
Putimov (393 01 Putimov 89)
IČ: 07667833
Nevyhovující parametr:
flonicamid

V brokolici byl více než pětinásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu flonicamidu.

Šarže: Nr.dostawy 46/2020 na 08.09.2020
Obal: PE-přepravka
Země původu: Polsko
Datum odběru vzorku: 9. 9. 2020
Referenční číslo: 20-000391-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.