Přejít na:

Celer

Nebezpečné potraviny Polsko Velkoobchod Velkoobchod Archivní záznam 19. 11. 2020
Místo kontroly:
Ostrava (Palackého 963/11, 702 00 Ostrava)
IČ: 26808366
Nevyhovující parametr:
linuron
prosulfocarb

V celeru byl u pesticidu linuronu více než dvacetinásobně a u pesticidu prosulfocarbu více než trojnásobně překročen maximální limit reziduí daného pesticidu.

Obal: rašlový pytel
Země původu: Polsko
Datum odběru vzorku: 2. 9. 2020
Referenční číslo: 20-000354-SZPI-CZ
 
Vzorek byl zjištěn úřední kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.