Přejít na:
Potraviny na pranýři
TESCO LIGHT MOZZARELLA

Výrobek obsahoval méně sušiny, než bylo uvedeno na obale.

Vepřová plec

Výrobek zapáchal po zkaženém mase, část byla nazelenalá, v balení bylo větší množství uvolněné šťávy. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku. Výrobek neměl prošlé datum použitelnosti.

Amálka šunka nejvyšší jakosti

Potravina zapáchala po kažení a měla vybledlou barvu. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Při kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku. Potravina neměla prošlé datum použitelnosti.

Vzorek byl odebrán z načatého balení

PENNY READY TO GO BAGUETTE SCHINKEN & KÄSE

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost patogenní bakterie Listeria monocytogenes, která může způsobit onemocnění zvané listerióza. Výrobek byl určen pro trh v Rakousku.

V mletém mase byl stanoven vyšší obsah soli, než je uvedeno na etiketě výrobku. Deklarováno je 1,5%, stanoveno bylo 2,17%.

K-Purland Čerstvé kuřecí - Kuřecí hřbety s kůží

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost patogenní bakterie Salmonella enteritidis, která může způsobit onemocnění nazývané salmonelóza.

ALBERTOVO ČERSTVÉ KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZKY, čerstvé maso

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost patogenní bakterie Salmonella enteritidis, která může způsobit onemocnění nazývané salmonelóza.

Rýže Basmati

V rýži byl téměř trojnásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu thiametoxamu a desetinásobně maximální limit reziduí pesticidu tricyclazolu.

O tomto výrobku již SZPI informovala v tiskové zprávě Potravinářská inspekce zjistila 1,1 t rýže basmati s 10x překročeným limitem pro přítomnost pesticidů ze dne 6. 9. 2021.

 

Uzavřené provozovny
Hanh PHAM THI
Restaurace Hanh PHAM THI
Libušská 126/319, 142 00 Praha (budova TP 25)
Výskyt trusu hlodavců
Výskyt mrtvých hlodavců
Výrazně zanedbaný úklid
Nevhodně skladované potraviny
JAN TACINA
Maloobchod JAN TACINA
Návsí, 739 92 Návsí
Výskyt trusu hlodavců
Nezajištěný přístup k tekoucí vodě
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Nezajištění odtoku odpadních vod
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Stanislava Kufnerová
Výroba Stanislava Kufnerová
Na Kameni 22, 55101 Jaroměř
Výskyt trusu hlodavců
Výskyt mrtvých hlodavců
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní na stropě
Výrazně zanedbaný úklid
DANIEL MIKESKA
Restaurace DANIEL MIKESKA
Jamnická 90, 738 01 Staré Město
Výskyt trusu hlodavců
Nefunkčnost nebo absence toalet
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Poškození stěn
THI HUONG LU
Maloobchod THI HUONG LU
1. máje 742, 357 09 Habartov
Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
Poškození podlah
NENIVE s.r.o.
Velkoobchod NENIVE s.r.o.
Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav
Výskyt trusu hlodavců
Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plesnivých potravin nebo surovin
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Nečistoty na podlaze
Poškození podlah
Zápach na provozovně
T.G., a.s.
Maloobchod T.G., a.s.
Doubrava 109, 352 01 Aš
Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výskyt plísní na stěnách
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stěn
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
Obchod u Baudisů s.r.o.
Maloobchod Obchod u Baudisů s.r.o.
Náměstí míru 134, 507 43 Sobotka
Výskyt trusu hlodavců
Výskyt mrtvých hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výrazně zanedbaný úklid
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Informace o projektu Potraviny na pranýři

Informace o projektu Potraviny na pranýři

Slovníček pojmů aneb když se řekne

Vysvětlení základních pojmů potravinářské terminologie a pojmů použitých na webu Potraviny na pranýři.

Vysvětlení nevyhovujících parametrů

Popis nevyhovujících parametrů jednotlivých komodit potravin.

Nejčastější dotazy

Odpovědi na dotazy spotřebitelů.