Přejít na:
Potraviny na pranýři
rýže loupaná

Výrobek měl poškozený obal okusem od škůdců. Uvnitř balení se vyskytovaly exkrementy hlodavců.

Modrý Portugal, moravské zemské víno, červené suché, č.š. 18155-1, alk. 11,5 % obj.

Víno bylo falšováno přídavkem 14 % vody.

Přídavek vody do vína je nepovolený enologický (vinařský) postup.

Modrý Portugal, moravské zemské víno, polosuché, č.š. 18188, alk. 11,5 % obj.

Víno bylo falšováno přídavkem 22 % vody.

Přídavek vody do vína je nepovolený enologický (vinařský) postup.

Kornelia´s Ciao Oplatka (trubička) plněná lískooříškovým krémem s kakaovou polevou

Ve výrobku byla zjištěna přítomnost arašídů v množství, které již není možné považovat za stopové.

Spotřebiteli tak byla na obalu poskytnuta zavádějící informace: "Výrobek může obsahovat stopové množství arašídů"

Modrý Portugal, moravské zemské víno, červené suché, č.š. 18155, alk. 11,5 % obj.

Víno bylo falšováno přídavkem 29 % vody.

Přídavek vody do vína je nepovolený enologický (vinařský) postup.

Freshona Kysané zelí s vínem pasterované

Ve výrobku se vyskytovaly řezy košťálů a jejich tvrdých nebezpečně ostrých zdřevnatělých
částí různé velikosti.

EN :Sweet Basil; DE : Basilikum; CZ : Bazalka Pravá; VN : Húng Que; TH : ใบระพา

V potravině byl překročen maximální limit reziduí pesticidů - bifenthrin sedminásobně, buprofezin osmanáctinásobně, chlorfenapyr čtyřnásobně, lufenuron čtyřicetdvanásobně, pirimiphos-methyl pětinásobně, profenofos stonásobně a pyridaben šestinásobně.

HHC Gummies Višeň 40 mg

Výrobek obsahoval THC v množství, které již není možné považovat za bezpečné. Potravina byla vyhodnocena jako zdraví škodlivá.

 

Vzorek byl odebrán před účinností novely nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, tedy před zařazením látek Hexahydrokanabinol (HHC), Hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-acetát, HHC-O) a Tetrahydrokanabiforol (THCP) na seznam psychotropních látek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Uzavřené provozovny
Restaurace a penzion U Kaštanů, s.r.o.
Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní v chladicích zařízeních
Nečistoty na regálech či zařízeních
Poškození stropu
Nevhodně skladované potraviny
Torgretail CZ s.r.o.
Maloobchod Torgretail CZ s.r.o.
J. E. Purkyně 274, 434 01 Most
Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Poškození stěn
Velikost či uspořádání prostor pro prodej potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
JAKUB KOCIÁN
Pivnice, bar nebo herna JAKUB KOCIÁN
Na Březince 1232/16, 150 00 Praha
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Silně znečistěná chladicí zařízení
Poškození stěn
Poškození podlah
Poškození stropu
Koroze kovových konstrukcí (polic, regálů, aj.)
LA NOSTRA BELLEZZA s.r.o.
Restaurace LA NOSTRA BELLEZZA s.r.o.
Komenského 914/31, 779 00 Olomouc
Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo náčiní přicházejícího do styku s potravinami
Nezajištěný přístup k tekoucí vodě
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Nezajištění odtoku odpadních vod
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Nevhodně skladované potraviny
FILIP RYSL
Rychlé občerstvení FILIP RYSL
Mukařovského 1985/5, 158 00 Praha
Výrazně zanedbaný úklid
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Silně znečistěná chladicí zařízení
BestPrice Food s.r.o.
Maloobchod BestPrice Food s.r.o.
Vysoká 110, 269 01 Rakovník
Výskyt trusu hlodavců
Výskyt živých hlodavců
Výskyt hmyzích škůdců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo náčiní přicházejícího do styku s potravinami
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výskyt plísní na stropě
Pavel Valenta
Maloobchod Pavel Valenta
Oskava parc. číslo 398/3, 788 01 Oskava
Nefunkčnost nebo absence toalet
Výrazné znečištění prostor
Silně znečistěná chladicí zařízení
Poškození stropu
ZD Gastro s.r.o.
Restaurace ZD Gastro s.r.o.
Dr. Sedláka 937, 33901 Klatovy
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stropě
Výrazně zanedbaný úklid
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na stěnách nebo stropě
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Silně znečistěná chladicí zařízení
Poškození stropu
Nevhodně skladované potraviny
Informace o projektu Potraviny na pranýři

Informace o projektu Potraviny na pranýři

Slovníček pojmů aneb když se řekne

Vysvětlení základních pojmů potravinářské terminologie a pojmů použitých na webu Potraviny na pranýři.

Vysvětlení nevyhovujících parametrů

Popis nevyhovujících parametrů jednotlivých komodit potravin.

Nejčastější dotazy

Odpovědi na dotazy spotřebitelů.