Přejít na:
Potraviny na pranýři
 Canntropy – Strawberry HHC Gummies, 250 mg

Výrobek obsahoval THC v množství, které již není možné považovat za bezpečné. Potravina byla vyhodnocena jako zdraví škodlivá.

 

Vzorek byl odebrán před účinností novely nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, tedy před zařazením látek Hexahydrokanabinol (HHC), Hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-acetát, HHC-O) a Tetrahydrokanabiforol (THCP) na seznam psychotropních látek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

Na povrchu potraviny se vyskytovala zelená a bílá plíseň. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení.

Výrobek měl neznámé datum výroby, etiketa byla odtržena.

Medvěd bílý, bílé bulharské víno, vyrobeno v Bulharsku, alk. 11 % obj.

Víno bylo falšováno nepovoleným přídavkem vody. Přídavek vody do vína je nepovolený enologický (vinařský) postup.

Ve víně bylo dále zjištěno nadlimitní zvýšení množství přirozeného alkoholu. Legislativa připouští přídavek cukru do hroznového moštu, ke zvýšení obsahu etanolu ve víně, ale podle vinařské oblasti je stanovena mezní hodnota obsahu etanolu z přidaného cukru.

allnature ALOE VERA 100% ŠŤÁVA BIO

Vůně doplňku stravy byla cizí, nepříjemná, po sirných sloučeninách a kyselině máselné. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky hniloby, kažení nebo rozkladu.

GRIZLY Hrách žlutý loupaný 1000 g

Ve výrobku byl zjištěn alergen - lepek, jehož přítomnost nebyla uvedena na obalu.

Výrobek může způsobit zdravotní komplikace lidem alergickým na lepek nebo s nesnášenlivostí lepku.

FAZOLE ČERVENÁ TESCO

V potravině byl téměř čtyřnásobně překročen maximální limit reziduí pesticidu haloxyfop.

O tomto výrobku již SZPI informovala v tiskové zprávě ze dne 17. 4. 2024 Potravinářská inspekce nařídila stažení fazolí s 4x překročeným limitem pro herbicid haloxyfop.

Solty POPCORN SLANÝ -  Kukuřice k přípravě popcornu

V potravině byl překročen maximální povolený limit pro obsah aflatoxinu B1.

Aflatoxiny jsou kontaminující látky, konkrétně mykotoxiny produkované plísní rodu Aspergillus. Jedná se o genotoxické a karcinogenní látky, které primárně postihují játra. 

Prime hydration TROPIKAL PUNCH

Obsah vitamínu A ve výrobku byl pod mezí stanovitelnosti.

Na obalu byla poskytnuta zavádějící informace o obsahu vitamín A ve výrobku.

Uzavřené provozovny
ROBERT PÍSAŘÍK
Restaurace ROBERT PÍSAŘÍK
Nušlova 2515/4, 155 00 Praha
Výrazně zanedbaný úklid
Znečištěné kuchyňské nebo pracovní náčiní
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Silně znečistěná chladicí zařízení
Koroze kovových konstrukcí (polic, regálů, aj.)
Riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor
HUYNH LE XUAN
Maloobchod HUYNH LE XUAN
T. G. Masaryka 253, 272 01 Kladno
Výskyt trusu hlodavců
Nezajištěný přístup k teplé vodě - nebyla možná hygienická očista nádobí nebo náčiní přicházejícího do styku s potravinami
Nezajištěn přístup teplé vody pro očistu rukou
Výskyt plísní na provozovně
Výskyt plísní na stěnách
Výrazně zanedbaný úklid
Výrazné znečištění prostor
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Výskyt domácích nebo jiných zvířat v provozovně
Velikost či uspořádání prostor pro prodej potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi
Trepetica s.r.o.
Restaurace Trepetica s.r.o.
Váňova 322, 272 01 Kladno
Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
MARIE FIŠKOVÁ
Výroba MARIE FIŠKOVÁ
Havlíčkovo nám. 282, 273 09 Kladno
Výskyt trusu hlodavců
Výskyt hmyzích škůdců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Výskyt plísní na provozovně
THI TO OANH NGUYEN
Maloobchod THI TO OANH NGUYEN
Rudé armády 463, 533 74 Horní Jelení
Výskyt trusu hlodavců
Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
Stopy po působení a výskytu hlodavců
Nečistoty na podlaze
Nečistoty na regálech či zařízeních
Silně znečistěná chladicí zařízení
DALATT, spol. s r.o.
Restaurace DALATT, spol. s r.o.
Libušská 319/126, 142 00 Praha
Výskyt trusu hlodavců
Provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců
Výskyt plísní na provozovně
VAN DUC HOANG
Maloobchod VAN DUC HOANG
Dobev 71, 397 01 Dobev
Výskyt trusu hlodavců
Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
Výrazně zanedbaný úklid
Hromadění odpadů, nezajištění odvozu potravinářského odpadu
BILLA, spol. s r. o.
Maloobchod BILLA, spol. s r. o.
Jana Drdy 529, 261 01 Příbram
Výskyt hmyzích škůdců
Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci
Informace o projektu Potraviny na pranýři

Informace o projektu Potraviny na pranýři

Slovníček pojmů aneb když se řekne

Vysvětlení základních pojmů potravinářské terminologie a pojmů použitých na webu Potraviny na pranýři.

Vysvětlení nevyhovujících parametrů

Popis nevyhovujících parametrů jednotlivých komodit potravin.

Nejčastější dotazy

Odpovědi na dotazy spotřebitelů.