Přejít na:

CÔNG HUU NGUYEN

Štětí (Krátká 64, 411 08 Štětí)
IČ: 28226224
Zjištěné skutečnosti:

Zákaz užívání prostor se vztahuje na místnost, která byla používána pro výrobu pokrmů. Prostor skladu potravin nebyl uzavřen. 

Stav uzavření: Uzavřeno
Datum uzavření: 5. 9. 2023
Referenční číslo: P23-000091-SZPI-CZ