Go to:

Lad.Mrázek, s.r.o.

Fast food Fast food 3/3/2023
Praha (Bělehradská 143/80, 120 00 Praha)
IN: 25624687
Unsatisfactory conditions:

Uzavřena pouze část provozovny - prostory přípravny, skladu a toalety u přípravny. Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla.

[machine translate]
Close state: Closed
Close date: 3/2/2023
Reference number: P23-000028-SZPI-CZ